Практиката учи, че когато връзките са достатъчно трайни, настъпва времето те да бъдат институционализирани. Нашият екип е малък, но амбициран да прилага своя разностранен опит за целите, които ни обединяват.Членове на Общото събрание:

Теодора Гандова
Милена Недева
Мариана Хил
Тихомира Трифонова
Ива Тодорова
Мая СтаматоваУправителен съвет:

Теодора Гандова

- председател на УС
Теодора е магистър "Българска филология" - СУ "Климент Охридски" и до 2001 г. работи като Изпълнителен директор на Център за социални практики. Професионалният й опит обхваща широк спектър от сфери: от местно развитие и гражданско участие до теренни изследвания и анализи. Теодора притежава безспорното умение да изгражда конструктивни връзки с различни общности, да идентифицира техните проблеми и да работи с представители на всички заинтересовани страни по намирането на взаимно изгодни решения.

Милена Недева - член на УС
Милена е магистър "Английска филология", СУ "Климент Охридски" и Изпълнителен директор на Асоциация ОБЛИК до 2001 г. От 1994 г. работи и като Директор на програмата за България на Международен републикански институт. Тя притежава дългогодишен опит при изграждането и поддържането на връзки между международните донорски организации и български НПО и политически партии. Контактите й в страната и чужбина, както и познанията й в областта на политическата теория и практика са ценен ресурс за нас.

лого Европейски социален фонТази страница е изработена по проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.