НПО Линкс предлага експертиза и професионален продукт, съобразен с нуждите на целевите групи, към които е насочена нашата дейност. Основните сфери на дейност на организацията са:
  • Посредничество и консултации за установяване на връзки и диалог между представители на неправителствени организации на местно и национално равнище, подпомагане работните контакти между НПО и местна власт, НПО и централна власт, НПО и бизнес, НПО и медии
  • Организация и провеждане на работни срещи, обучителни семинари и конференции
  • Кампании за популяризиране на неправителствените организации в България, насочени основно към успешни практики и възможности за сътрудничество между неправителствения, частния и обществения сектор
  • Подпомагане взаимодействието между български организации и международни програми и структури
  • Проучвания, анализи и публикации

лого Европейски социален фонТази страница е изработена по проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.