Посредничество между различните заинтересовани страни за повишаване на интегритета

Установяване на връзки и диалог между представители на неправителствени организации на местно и национално равнище, подпомагане работните контакти между НПО и местна власт, НПО и централна власт, НПО и бизнес, НПО и медии за въвеждане на системи за интегритет.

лого Европейски социален фонТази страница е изработена по проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.