Предоставяне на обучение по интегритет

Обучение по интегритет чрез решаване на дилеми, предназначени за представители на администрацията и/или бизнеса. Обученията целят повишаване чувствителността към темата и стимулиране на вътрешноинституционална дискусия по етични въпроси.

лого Европейски социален фонТази страница е изработена по проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.