Мониторинг на медии и документи по темата „Интегритет“

Мониторингът се осъществява с помощта на специално разработен софтуер. Въведената информация може да бъде организирана според различни параметри (ключови думи, източници на информация, типове документи, автор и пр). Примерен вариант на мониторинг по темата "Интегритет" можете да видите на www.bgmonitoring.eu

Username: integrity
Pass: sample

лого Европейски социален фонТази страница е изработена по проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.