Одит на интегритета - оценка на състоянието

Изработване на анализ на рисковите зони по отношение на интегритета. Оценката на риска за нарушаване на интегритета се отнася към организационната култура и организационните процеси и представлява диагностичен инструмент за подобрение на системите за интегритет.

лого Европейски социален фонТази страница е изработена по проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.