адрес:
София 1000
ул. Граф Игнатиев 40А, ет. 3, ап. 5

тел.: + 359  887 51 62 33

e-mail:
office@ngolinks.eu
office@bgmonitoring.com

лого Европейски социален фонТази страница е изработена по проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.