София - Расте, но не старее

НПО Линкс, съвместно със Столична община реализира проект за подобряване
на предоставените услуги по сметопочистване и сметосъбиране. Целта на
проекта е да се осъществи гражданско наблюдение върху предоставяните от
Общината услуги и да се контролира изпълнението на услугите от
почистващите фирми. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Програма „Европа“ на Столична община.


С настоящата анкета бихме искали да знаем какво мислят гражданите
за качеството на услугите по сметопочистване и сметосъбиране във Вашия
квартал.

За да подобрим качеството на услугите и отговорим на Вашите очаквания,
Ви молим да отделите 5 минути и да попълните тази анкета с впечатленията
Ви от предишната седмица.

 

Благодарим Ви предварително!

Столична община, НПО Линкс

 


Продължи

лого Европейски социален фонТази страница е изработена по проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.