Изследвания по проект "Добро управление и организационна култура на местната власт в България"
Маркет ЛИНКС
юли - август 2007
Община Велико Търново
Община Козлодуй
Община Кърджали
Община Мездра
Община Монтана
Община Пазарджик
Община Панагюрище
Община Сливен
Столична община

Ефективност и отговорност на местното самоуправление
Алфа Рисърч
септември – ноември 2006

лого Европейски социален фонТази страница е изработена по проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.