Етични стандарти и кодекси за поведение на изборните представители
Антоанета Цонева, Институт за развитие на публичната среда

Интегритет
Антоанета Цонева, Институт за развитие на публичната среда
Теодора Гандова, НПО Линкс


Закон за свободата на информацията
Kristina Creosteanu, Brasov Metropolitan Association, Rumania

Достъп до информация - елемент от системата на местния интегритет

Защо правим обществени обсъждания?
Росица Райчева, ФРМС

Концепцията за интегритет на публични институции
Annemiek Beukman, City Manager, Bergen op Zoum, The Netherlands

Какво е интегритет?
Han Polman, Mayor, Bergen op Zoum, The Netherlands

Обучение по интегритет
Frederique Six, VU University - Amsterdam, The Netherlands
Alan Lawton, Hull University, United Kingdom


Одит на интегритета
Frederique Six, VU University - Amsterdam, The Netherlands
Alan Lawton, Hull University, United Kingdom


Системи за одит на интегритета
Frederique Six, VU University - Amsterdam, The Netherlands
Alan Lawton, Hull University, United Kingdom


Процес по постигане на прозрачност на общинския бюджет

Граждански информационни центрове

Участие на гражданите при наблюдение изпълнението на обществени поръчки

лого Европейски социален фонТази страница е изработена по проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.